Autokonto w rejestrze Małych Instytucji Płatniczych – Autokonto

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Autokonto do rejestru Małych Instytucji Płatniczych. Dzięki temu spółka uzyskała możliwość prowadzenia rachunków, dokonywania transakcji płatniczych i wydawania instrumentów płatniczych, a jej działalność w tym zakresie jest nadzorowana przez KNF.