Dotychczasowi udziałowcy objęli nowe udziały zwiększając kapitał zakładowy do 0,5 mln zł.