Druga wersja aplikacji testowej zwierająca funkcjonalność likwidacji szkód i sprzedaży pojazdu udostępniona do testów.